MEDIO AMBIENTE

O voluntariado colaborá en todas as actividades de fomento do repecto ao medio ambiente que se desenvolven no IES Carlos Casares de Viana do Bolo ou no entorno.